Niech się każdy postara o baranka dla rodziny

red /Radio eM

publikacja 18.04.2019 08:18

W czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej odczytywany jest fragment Księgi Wyjścia poświęcony zwyczajom paschalnym.

Niech się każdy postara o baranka dla rodziny Roman Koszowski /Foto Gość

Pan daje Mojżeszowi precyzyjne instrukcje, jak Izraelici mają spożyć Paschę na Jego cześć. Istota święta Paschy znajduje się już w samej jego nazwie. Z języka hebrajskiego Pascha oznacza przejście. Chodziło o przejście Boga przez Egipt, które to przejście skutkowało śmiercią wszystkich pierworodnych Egiptu. Oznaczone krwią baranka domy izraelskie plaga ominęła. Dla Egipcjan była to kara, z kolei dla Izraela oznaczało wyzwolenie. Bardzo ważne miejsce w zwyczajach związanych z tym świętem zajmuje baranek, którego krew ocaliła pierworodnych Izraelitów.

Krew posłuży wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej...

Dla chrześcijan barankiem jest Jezus. On nadał zupełnie nowe znaczenie ofierze baranka. Więcej na ten temat w audycji "Na początku było Słowo".

Wj 12, 1-8